Moderálási szababályzat

2022.12.15 08:18

Termékek értékelésére vonatkozó szabályzat

 

ÉRTÉKELÉSEK

A www.kazanwebshop.hu weboldal termékadatlapjain található értékelés ingyenes és moderált. A www.kazanwebshop.hu Kft. nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban megjelenő tartalomért. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a www.kazanwebshop.hu Kft. részére. A megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag a www.kazanwebshop.hu Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet őket más célból felhasználni.

FELHASZNÁLÓK

A www.kazanwebshop.hu oldalon a termékértékelési lehetőség nyilvános, bárki használhatja. A felhasználók kifejthetik véleményüket az adott termékről. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

ADATVÉDELEM

Az üzemeltető - a mindenkor hatályos törvények valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Tilos egy másik személy valós, személyes adatát (név, lakhely, munkahely, beosztás stb...) engedély nélkül közzé tenni.

MODERÁLÁS

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A hozzászólások tartalmáért a www.kazanwebshop.hu Kft. felelősséget nem vállal, de ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti. A hozzászólásban nem lehet más nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is, melyeknek a www.kazanwebshop.hu Kft. nem kíván nyilvánosságot biztosítani. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.

A moderátor indoklás nélkül törölheti a:

 • a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű, vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló
 • személyiségi illetve közösségi jogokat sértő
 • adatvédelmi törvényeket sértő
 • agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütköző illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmazó
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló kép, mozgókép vagy hangfelvételt közlő
 • nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő
 • törölt hozzászólást idéző vagy ismétlő
 • bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy a cég szolgáltatásait reklámozó
 • nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró
 • téma, vagy termékromboló (ún. off-topic) hozzászólásokat
 • szerzői jog hatálya alá eső, illegális letöltésre lehetőséget adó vagy nem a topic témájához kapcsolódó linket, vagy hozzászólást.

LETILTÁS

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók IP-címéről érkező hozzáféréseket korlátozhatják.